17/12/2014

09/11/2014

Sul Y Cofio

Dydd Sul 9fed o Dachwedd 2014 fe aeth criw o flwyddyn 6 yr Ysgol draw i'r cof golofn ar gyfer gwasanaeth Sul y cofio. Rhoddwyd flodau i gofio am drigolion y pentref ddaeth ddim yn ol wedi'r Rhyfel.
Bl efo Dean, cyn ddisgybl o'r Ysgol sydd wedi ymunno gyda'r fyddin.

20/12/2013

Taith i'r Panto

Wythnos yma fe aeth Plant bl 2-6 i Llandudno i Weld y Panto


30/09/2013

Gwaith Ymchwil Safle We

Heddiw bu Eryl draw i'r ysgol i siarad gyda bl6 parthed sefydlu safle we newydd ar gyfer Ysgol Llannerch-Y-Medd

Bu'r criw yn brysur ar yr iPads yn gwneud gwaith ymchwil...

xyz